Voorkom datalekken met een goed wachtwoordbeleid


Organisaties die persoonsgegevens gebruiken moeten deze volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beveiligen. Met een goed wachtwoordbeleid reduceert u het risico op datalekken.

Een sterk wachtwoord

De sterkte van een wachtwoord wordt bepaald door de complexiteit, de lengte en de onvoorspelbaarheid.

Een sterk wachtwoord bestaat uit:

– Minimaal 7 karakters
– Minimaal 1 hoofdletter
– Meerdere kleine letters
– Minimaal 1 leesteken, zoals een @ of een !
– Minimaal 1 cijfer

Wachtwoord wijzigen

– Het nieuwe wachtwoord moet in het vervolg elke 42 dagen na de laatste wijziging veranderd worden.
– Dit nieuwe wachtwoord moet anders zijn dan de laatste 10 wachtwoorden.
– Het wachtwoord mag geen deel van uw naam, adres of geboortedatum bevatten.
– 14 dagen voorafgaand aan de datum dat u het wachtwoord moet wijzigen, krijgt u een melding dat het wachtwoord gewijzigd moet worden.
Wij raden u aan dit direct te doen en niet te wachten tot het laatste moment.

Wachtwoord verlopen

Is uw wachtwoord verlopen? Dan dient u direct bij het inloggen het wachtwoord te wijzigen.

Huinink, uw partner in ICT - wachtwoord wijzigen

VPN-Cisco AnyConnect

Als het wachtwoord is verlopen, kan er geen verbinding meer gemaakt worden met VPN. U dient eerst het wachtwoord te wijzigen door in te loggen op een pc op het kantoornetwerk.

Afwezigheid

Bent u voor een langere periode afwezig, bijvoorbeeld door vakantie? Dan raden wij aan om het wachtwoord kort voor de afwezigheidsperiode te wijzigen.

Zelf wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord kan, indien gewenst, op elk moment gewijzigd worden. Toets Ctrl-Alt-Delete in en kies ‘wachtwoord wijzigen’. Op onderstaand scherm kunt u het oude en het nieuwe wachtwoord invullen.

Huinink, uw partner in ICT - wachtwoord wijzigen

Aanvraag wachtwoord reset

Is het wachtwoord niet meer bekend? Dan kan bij ons een reset van het wachtwoord worden aangevraagd. Het nieuwe wachtwoord kan direct bij het inloggen worden gewijzigd en moet voldoen aan eerder genoemde complexiteitseisen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over veilig online werken? Mail dan naar info@huinink.nl of bel naar 0111 – 67 62 62 voor meer informatie.