Huinink, ICT-bedrijf in Zeeland

‘No deal’ Brexit treft bedrijven met persoonsgegevens in VK

Bij een ‘no deal’ Brexit vervallen per 29 maart de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Persoonsgegevens mogen dan niet zonder meer naar het Verenigd Koninkrijk worden verplaatst of daar worden opgeslagen. Dit heeft voor veel bedrijven vergaande consequenties.

Als het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen onderdeel meer is van de Europese Unie, is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen vanzelfsprekendheid meer. Het Verenigd Koninkrijk krijgt dan de status van ‘derde’ land, zoals India. Anders gezegd: het land wordt niet meer als veilig land gezien. Dat heeft vergaande gevolgen voor bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk data opslaan of software gebruiken waarbij persoonsgegevens in dit land worden opgeslagen.

De Europese wet schrijft namelijk voor dat gegevens van Europeanen die buiten de Europese Unie zijn opgeslagen een gelijkwaardig beschermingsniveau moeten hebben als voor data-opslag binnen de EU. Wél zouden de Britten een nieuwe privacywetgeving kunnen introduceren en deze door de Europese Commissie goed laten keuren. Dat zou verkeer van data en persoonsgegevens weer mogelijk maken. Als het Verenigd Koninkrijk definitief de status van ‘derde’ land krijgt, hebben bedrijven aanvullende juridische instrumenten nodig.

Om bedrijven niet onnodig op kosten te jagen, heeft ICT Nederland een verzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor een overgangsregeling van 15 maanden. De huidige regels blijven dan nog 15 maanden gelden. Het bedrijfsleven krijgt dan de kans om binnen een aanvaardbaar tijdsbestek de juiste maatregelen te treffen.

‘In het meest negatieve scenario moet er voor elke uitwisseling van persoonsgegevens met het Verenigd Koninkrijk een nieuw contract worden afgesloten. In het meest positieve scenario verandert er helemaal niets’, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.

Heeft uw organisatie data in het Verenigd Koninkrijk staan of wisselt u persoonsgegevens uit met locaties in het Verenigd Koninkrijk? Huinink werkt samen met juristen, gespecialiseerd in de privacywetgeving: http://www.advocatenkantoorzeeland.com/.